John Carter

Khi bị đưa đến sao Hỏa, một cựu chiến binh đã khám phá ra hành tinh màu mỡ này là nơi sinh sống của một giống người man rợ cao đến 3,7m.

Diễn viên

Taylor Kitsch
John Carter
Mark Strong
Matai Shang
Willem Dafoe
Tars Tarkas
Ciaran Hinds
Tardos Mors
Dominic West
Sab Than
James Purefoy
Kantos Kan
Polly Walker
Sarkoja
Daryl Sabara
Edgar Rice Burroughs
Arkie Reece
Stayman #1 / Helm

Bình luận