John Carter (2012)

16+ Thời lượng: 132' - Kinh phí: 250 triệu USD - Thể loại: Science Fiction, Action, Adventure, Fantasy

Lost in Our World. Found in Another.

Khi bị đưa đến sao Hỏa, một cựu chiến binh đã khám phá ra hành tinh màu mỡ này là nơi sinh sống của một giống người man rợ cao đến 3,7m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tối đa 800 ký tự