t.name

CGV CT Plaza

Địa chỉ: Tầng 10, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 6 297 1981

Website: http://www.cgv.vn/

Giá vé

2D/3D
2D/3D

Bình luận