t.name

CGV Hùng Vương Plaza

Địa chỉ: Tầng 7 | Hùng Vương Plaza 126 Hùng Vương Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 8 2 222 0388

Website: http://www.cgv.vn/

Giá vé

2D/3D
2D/3D

Bình luận