t.name

Platinum Vincom Long Biên

Địa chỉ: Vincom Center Long Biên, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (04)3657 4455

Website: http://platinumcineplex.vn/

Giá vé

2D
2D
3D
3D

Bình luận