Platinum Vincom Long Biên

Vincom Center Long Biên, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

Bình luận