Bạn có biết Songoku chính là Pikachu!

MarsLe 11:40 01/10/2015

Trong nhiều bí mật thì ắt hẳn những bí mật dưới đây sẽ gây sốc tới nốc...

Bộ ảnh do nghệ sĩ Alex Solis thực hiện.