Bắp Review - Tách Biệt: SPLIT

Video · Nvil · · 0 · 0

Dưới quan điểm của tôi, đây là bộ film dành đến 80% cho khai thác tâm lý, là bộ film của tiểu tiết, của những hint rất tinh tế, và tôi đặc biệt dành sự chú ý cho cơ mặt của 2 diễn viên chính: James McAvoy trong vai Kevin và Taylor-Joy trong vai Cassie vì đó là nhân tố quyết định phần thể hiện tâm lý này.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với Bắp nhé.