Bộ sưu tập posters Ant-Man phần 2

MarsLe 14:15 09/06/2015

Nếu chưa đã mắt với bộ sưu tập phần 1 của Ant-Man thì mới các fan tiếp tục đê mê với bộ poster thứ 2 cũng được các fan thực hiện.

Salvador Anguiano
Salvador Anguiano

Rich Davies
Rich Davies

Simon Delart
Simon Delart

The Dark Inker
The Dark Inker

Thomas Walker
Thomas Walker

Sharm Muruigah
Sharm Muruigah

Rodolfo Reyes
Rodolfo Reyes

Ant-Man dự kiến khởi chiếu vào ngày 17.7

Trúng ngay 200 vé xem phim tại CGV.
Đang có 4,365 lượt đánh giá.
Đang có 106 vé.
Thể lệ
Mỗi 100 lượt đánh giá sẽ xuất hiện tương ứng 10 voucher xem phim tại CGV (tối đa có 20 voucher/ ngày)
Chỉ áp dụng gửi đánh giá cho những phim nằm trong danh sách bình chọn do Moveek cung cấp (xem danh sách phim bên dưới)
Mỗi ngày, 1 người tham gia chỉ được bốc thăm 1 lần
Để bốc thăm, người tham gia phải kích hoạt tài khoản qua SMS (miễn phí)

Cách tính lần bốc thăm: đủ 1 điểm mới được tham gia bốc thăm ( 1 điểm tương ứng 1 lần bóc thăm )

- Gửi đánh giá: 0.25 điểm

- Viết đánh giá ngắn (ít nhất 20 từ) và được duyệt: 0.75 điểm

Đánh giá phim - trúng ngay
200 Vé xem phim tại CGV
Tham Gia Ngay