Bộ sưu tập posters Ant-Man phần 2

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Nếu chưa đã mắt với bộ sưu tập phần 1 của Ant-Man thì mới các fan tiếp tục đê mê với bộ poster thứ 2 cũng được các fan thực hiện.

Salvador Anguiano
Salvador Anguiano
Rich Davies
Rich Davies
Simon Delart
Simon Delart
The Dark Inker
The Dark Inker
Thomas Walker
Thomas Walker
Sharm Muruigah
Sharm Muruigah
Rodolfo Reyes
Rodolfo Reyes

Ant-Man dự kiến khởi chiếu vào ngày 17.7