Chú Khủng Long Tốt Bụng, tổng hợp những GIF siêu dễ thương

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Những hình GIF dễ thương của phim Chú Khủng Long Tốt Bụng

Cánh đồng đom đóm.

Đừng buồn nữa nha bạn ơi.

Ý chú là sao?

Thích quá.

Diễn đi chú, diễn sâu chút.