Chú Khủng Long Tốt Bụng, tổng hợp những GIF siêu dễ thương

MarsLe · 17:05 04/12/2015 ·

Những hình GIF dễ thương của phim Chú Khủng Long Tốt Bụng

Cánh đồng đom đóm.

Đừng buồn nữa nha bạn ơi.

Ý chú là sao?

Thích quá.

Diễn đi chú, diễn sâu chút.