Comic Con 2015, bộ sư tập Marvel, DC và Transformers

MarsLe · 15:40 10/07/2015 ·

Moveek xin tiếp tục cập nhật những hình ảnh khác về Comics Con 2015 với hình ảnh về bộ sưu tập của Marvel, DC và Transformers.