Đạo diễn phim Goosebump cầm trịch Dungeon & Dragons

Tin tức · NeroHuynh · · 0 · 0

Hãng phim Warner Bros. đã theo đuổi một chặn đường dài để có thể làm phim về Dungeon & Dragons. Bản quyền của thương hiệu này khá là rắc rối và Warner đã phải đấu tranh vất vả để có thể lấy được quyền làm phim.

Và giờ đây, có vẻ như đạo diễn phim Goosebump Rob Letterman sẽ đạo diễn bộ phim này.

Tuy vậy, hàng phim vẫn muốn xem những gì Letterman dự kiến làm với bộ phim thì mới dám thực hiện, vì bộ phim này được cho là rất khó thực hiện, vì nhiều người cho rằng Dungeon & Dragons giống như là Guardians of the Galaxy kết hợp với Lord of the Rings vậy.