Đạo diễn Rich Moore nói về cốt truyện Wreck-It Ralph 2

Tin tức · Tori Quách · · 0 · 0

Đã hơn ba năm khi có tin Wreck-It Ralph 2 đang được phát triển.

Và hôm nay, ta đã có thêm thông tin mới cũng như ngày phát hành của bộ phim. Đồng tác giả của phần một, Phil Johnston, đã tiết lộ về bối cảnh của phần tiếp theo bằng cách nói rằng "Thế giới của internet là nơi hoàn hảo để đưa Ralph và Vanellope đến." Bước đi này là một bước ngoặc lớn cho bộ phim.

Đạo diễn Rich Moore nói rằng: “Bộ phim sẽ lấy bối cảnh thời hiện đại. Sẽ cũng giống phần một. Vậy nên nó sẽ diễn ra chính xác là bốn năm, à không, sáu năm sau phần một của bộ phim.”

Ông cũng thêm rằng trong phần này vẫn sẽ có những chi tiết liên quan đến văn hóa retro arcade (các trò chơi cổ điển) để giữ lại một phần nét cổ điển của phần một.

Với bối cảnh hiện đại, Wreck-It Ralph 2 có cơ hội mang đến nhiều nhân vật khác mà trong phần một không thể xuất hiện.

Ralph và Vanellpe và những nhân vật khác cũng sẽ quay lại trong phần này. Đạo diễn Rich Moore cũng mong rằng King Candy có thể được quay lại từ cõi chết.

Wreck-It Ralph 2 sẽ ra mắt vào 9.3.2018.