Dập dìu “sao” trên thảm đỏ Oscar

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

<p>Những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh thế giới đang tiến về trung tâm Hollywood & Highland ở Mỹ để tham dự lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất thế giới - Oscar lần thứ 84!</p> <div align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721247_8a0e5.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721248_46976.jpg" alt="" /><br />Gwyneth Paltrow</div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721246_5b1fb.jpg" alt="" /><br />Angelina Jolie</div> <div style="text-align: center;" align="center"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721243_0907b.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Natalie Portman và Benjamin Millepied</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721244_76435.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Sandra Bullock</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721245_73b7a.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721239_6aa3d.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Jennifer Lopez</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721240_418d8.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721241_e5fbd.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721242_74795.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721237_56598.jpg" alt="" /><br />Meryl Streep được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721238_a4f25.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721235_4fde0.jpg" alt="" /><br />Emma Stone - ngôi sao của bộ phim với 4 đề cử Oscar - The Help</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721236_ea95c.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721234_4b26b.jpg" alt="" /><br />Octavia Spencer được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721233_48d19.jpg" alt="" /><br />Melissa McCarthy được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721232_1dd71.jpg" alt="" /><br />Jean Dujardin được đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Alexandra Lamy</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721231_4ba63.jpg" alt="" /><br />Glenn Close được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721228_84f6a.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Nancy O'Dell</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721229_c1c16.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Maria Menounos</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721230_5fe8a.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721224_0647a.jpg" alt="" /><br />Rooney Mara được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721225_dee59.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721226_4db55.jpg" alt="" /><br /><br /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721220_993e3.jpg" alt="" /><br />Michelle Williams được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721221_a9422.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721222_78e51.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721223_b0bb3.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Michelle Williams diện váy <span style="font-style: italic;">Louis Vuitton</span></div> <div style="text-align: center;" align="center"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721210_33cdb.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">George Clooney và bạn gái Stacy Kiebler</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721211_0d7c8.jpg" alt="" /><br />George Clooney - đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721212_9a12d.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721213_8253c.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Berenice Bejo</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721214_64cdd.jpg" alt="" /><br />Đạo diễn (phải) Michel Hazanavicius được đề cử cho Đạo diễn xuất sắc nhất và vợ Berenice Bejo trên thảm đỏ</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721215_9d0c3.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Judy Greer</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721216_009c1.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721217_21981.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Louise Roe</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721218_840d8.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Lea Thompson</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721219_75d47.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Penelope Ann Miller</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721227_a5138.jpg" alt="" /><br />Viola Davis được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/tuong2721210_1a917.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <p style="text-align: center;"> </p> <div style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/tuong2721211_e47cd.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <p style="text-align: center;"> </p> <div style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/tuong2721212_acac2.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <p style="text-align: center;">Tượng Oscar dựng ở trung tâm Hollywood & Highland </p>