Dập dìu “sao” trên thảm đỏ Oscar

Moveek 09:46 27/02/2012

<p>Những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh thế giới đang tiến về trung tâm Hollywood & Highland ở Mỹ để tham dự lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất thế giới - Oscar lần thứ 84!</p> <div align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721247_8a0e5.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721248_46976.jpg" alt="" /><br />Gwyneth Paltrow</div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721246_5b1fb.jpg" alt="" /><br />Angelina Jolie</div> <div style="text-align: center;" align="center"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721243_0907b.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Natalie Portman và Benjamin Millepied</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721244_76435.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Sandra Bullock</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721245_73b7a.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721239_6aa3d.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Jennifer Lopez</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721240_418d8.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721241_e5fbd.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721242_74795.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721237_56598.jpg" alt="" /><br />Meryl Streep được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721238_a4f25.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721235_4fde0.jpg" alt="" /><br />Emma Stone - ngôi sao của bộ phim với 4 đề cử Oscar - The Help</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721236_ea95c.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721234_4b26b.jpg" alt="" /><br />Octavia Spencer được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721233_48d19.jpg" alt="" /><br />Melissa McCarthy được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721232_1dd71.jpg" alt="" /><br />Jean Dujardin được đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Alexandra Lamy</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721231_4ba63.jpg" alt="" /><br />Glenn Close được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721228_84f6a.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Nancy O'Dell</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721229_c1c16.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Maria Menounos</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721230_5fe8a.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721224_0647a.jpg" alt="" /><br />Rooney Mara được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721225_dee59.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721226_4db55.jpg" alt="" /><br /><br /></div> <div style="text-align: center;" align="center"> <img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721220_993e3.jpg" alt="" /><br />Michelle Williams được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721221_a9422.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721222_78e51.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721223_b0bb3.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Michelle Williams diện váy <span style="font-style: italic;">Louis Vuitton</span></div> <div style="text-align: center;" align="center"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721210_33cdb.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">George Clooney và bạn gái Stacy Kiebler</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721211_0d7c8.jpg" alt="" /><br />George Clooney - đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721212_9a12d.jpg" alt="" /><br /><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721213_8253c.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Berenice Bejo</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721214_64cdd.jpg" alt="" /><br />Đạo diễn (phải) Michel Hazanavicius được đề cử cho Đạo diễn xuất sắc nhất và vợ Berenice Bejo trên thảm đỏ</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721215_9d0c3.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Judy Greer</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721216_009c1.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721217_21981.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Louise Roe</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721218_840d8.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Lea Thompson</div> <div style="text-align: center;" align="center"><br /><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721219_75d47.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;" align="center">Penelope Ann Miller</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/oscar2721227_a5138.jpg" alt="" /><br />Viola Davis được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.</div> <div style="text-align: center;" align="center"> </div> <div style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/tuong2721210_1a917.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <p style="text-align: center;"> </p> <div style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/tuong2721211_e47cd.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <p style="text-align: center;"> </p> <div style="text-align: center;"><img style="margin: 5px;" src="http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/2/7/tuong2721212_acac2.jpg" alt="" width="450" align="middle" /></div> <p style="text-align: center;">Tượng Oscar dựng ở trung tâm Hollywood & Highland </p>
Trúng ngay 200 vé xem phim tại CGV.
Đang có 2,828 lượt đánh giá.
Đang có 140 vé.
Thể lệ
Mỗi 100 lượt đánh giá sẽ xuất hiện tương ứng 10 voucher xem phim tại CGV (tối đa có 20 voucher/ ngày)
Chỉ áp dụng gửi đánh giá cho những phim nằm trong danh sách bình chọn do Moveek cung cấp (xem danh sách phim bên dưới)
Mỗi ngày, 1 người tham gia chỉ được bốc thăm 1 lần
Để bốc thăm, người tham gia phải kích hoạt tài khoản qua SMS (miễn phí)

Cách tính lần bốc thăm: đủ 1 điểm mới được tham gia bốc thăm ( 1 điểm tương ứng 1 lần bóc thăm )

- Gửi đánh giá: 0.25 điểm

- Viết đánh giá ngắn (ít nhất 20 từ) và được duyệt: 0.75 điểm

Đánh giá phim - trúng ngay
200 Vé xem phim tại CGV
Tham Gia Ngay