Diệp Vấn, bộ sưu tập những pha võ thuật đẹp mắt

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Những pha võ thuật đẹp mắt của Diệp Vấn sẽ được lại dưới dạng GIF để các bạn tha hồ ngắm.

Pha "đấm bóp và mátxa" trên bàn gỗ giữa Diệp Vấn và Hồng Chấn Nam

Pha đấu dao đẹp mắt.

Hình như đây là pha 1 chọi 9 của Diệp Vấn

Còn nữa.