Đội quân Ma trong thế chiến thứ 2 lên màn ảnh rộng

MarsLe · 14:20 18/06/2015 ·

Warner Bros đã giành được quyền kể câu chuyện Ghost Army, kể về tiểu đội tuyển mộ những người lính đặc biệt từ trường nghệ thuật, người làm quảng cáo và 1 số công ty về sáng tạo với nhiệm vụ lừa quân phát xít để chúng nghĩ rằng quân đội Mỹ có nhiều quân hơn thực tế.

Bradley CooperTodd Phillips sẽ hợp tác cùng nhau trong bộ phim này. Bộ phim dựa trên 1 cuốn sách của Rick Beyer và Elizabeth Sayles, The Ghost Army of World War II: How One Top-Secret Unit Deceived The Enemy with Inflatable Tanks, Sound Effects, And Other Audacious Fakery. Henry Gayden sẽ chịu trách nhiệm phần kịch bản.

Quân đội đã tuyển mộ 1 nhóm những tay sáng tạo tài năng để tham gia vào lực lượng đặc biệt của sở chỉ huy. Nhiệm vụ của đội quân này là khiến cho kẻ thù nghĩ rằng quân Mỹ có lực lượng ở nơi họ muốn. Họ đã tạo ra mọi thứ từ những chiếc xe tăng bằng hơi kết hợp với những chiếc xe thật, những tên lính hình nộm để máy bay do thám của Đức phát hiện…Lực lượng này đã cứu được hàng ngàn sinh mạng và đóng góp không nhỏ vào các trận thắng của quân đồng minh tại châu Âu.