Giải thưởng mới dành cho phim có vai nữ chính

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Tổ chức dự án các nhà làm phim độc lập New York và Phosphate Productions đã bất tay để xây dựng 1 giải thưởng mới có tên The Phosphate Prize tại IFP nhằm khuyến khích các biên kịch, tác giả và đạo diễn sáng tạo thêm các nhân vật nữ có vai trò chủ đạo trong phim.

Giải thưởng được tài trợ bởi Phosphate Producitons sẽ có thể tặng 25,000 $ để khuyến khích các tác giả và đạo diễn tiếp tục công việc của mình nhằm tạo ra các bộ phim độc lập với các vai nữ đóng vai trò chính.

Giải thưởng dành cho các thành viên mới và hiện tại của IFP cũng như các cựu thành viên. Mọi người đều có thể trở thành thành viên của IFP nếu nộp đơn xin nhận hỗ trợ (giải thưởng).

Hạn chót nộp đơn là ngày 15.7 và những người được nhận giải sẽ được nêu tên trong tuần lễ phim độc lập IFP, 20-25 tháng 9, tại New York.