Guardians of the Galaxy 3 - Kế hoạch đã lên bàn

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Guardians of the Galaxy 2 vẫn chưa đóng máy, nhưng Guardians of the Galaxy 3 đã được Marvel lên kế hoạch.

Chủ tịch Marvel, Kevin Feige đã nói rằng Guardians of the Galaxy 3 được nhắm cho phase 4.

Nhưng trước khi mong chờ đến đó, thì chúng ta vẫn còn Doctor Strange, Guardians of the Galaxy Vol.2, Thor: Ragnarok, Black Panther, Captain Marvel, cả hai phần Infinity War và Inhumans.

Kevin Feige hẳn sẽ bận rộn lắm đây.