Hãng Disney công bố lịch chiếu The Incredibles 2, Cars 3 và Toy Story 4

MarsLe 15:14 09/10/2015

19 bộ phim mới của hãng Disney đã được thông báo lịch ra mắt kéo dài cho đến năm 2020.

Trong đó nổi bật là Cars 3 của Pixar và tiếp nối với The Incredibles 2. Trong số 19 bộ phim được công bố mới có 6 bộ phim của Marvel. Dưới đây là 13 bộ phim với lịch ra mắt mới của Disney:

 • Cars 3: 16.6.2017
 • Coco: 22.11.2017
 • Unititled Disney Fairy Tale: 22.12.2017
 • Gigantic: 9.3.2018
 • Toy Story 4: 15.6.2018
 • Unititled Disney Fairy Tale: 2.11.2018
 • Unititled Disney Fairy Tale: 29.3.2019
 • Untitled Disneytoon Studios: 12.4.2019
 • The Incredibles 2: 21.6.2019
 • Untitled Disney Fairy Tale (live action): 8.11.2019
 • Untitled Pixar Animation: 13.3.2020
 • Untitled Pixar Animation: 19.6.2020.
 • Untitled Disney Animation: 25.11.2020
Trúng ngay 200 vé xem phim tại CGV.
Đang có 3,588 lượt đánh giá.
Đang có 124 vé.
Thể lệ
Mỗi 100 lượt đánh giá sẽ xuất hiện tương ứng 10 voucher xem phim tại CGV (tối đa có 20 voucher/ ngày)
Chỉ áp dụng gửi đánh giá cho những phim nằm trong danh sách bình chọn do Moveek cung cấp (xem danh sách phim bên dưới)
Mỗi ngày, 1 người tham gia chỉ được bốc thăm 1 lần
Để bốc thăm, người tham gia phải kích hoạt tài khoản qua SMS (miễn phí)

Cách tính lần bốc thăm: đủ 1 điểm mới được tham gia bốc thăm ( 1 điểm tương ứng 1 lần bóc thăm )

- Gửi đánh giá: 0.25 điểm

- Viết đánh giá ngắn (ít nhất 20 từ) và được duyệt: 0.75 điểm

Đánh giá phim - trúng ngay
200 Vé xem phim tại CGV
Tham Gia Ngay