Hình ảnh đầu tiên về phim Siêu Trộm của Hàm Trần

MarsLe · 14:35 17/06/2015 ·

Bộ phim Siêu Trộm của đạo diễn Hàm Trần đang tất bật trên phim trường với sự tham gia của đả nữ Ngô Thanh Vân.

Dưới đây là những hình ảnh trên phim trường của bộ phim.

Đạo diễn Hàm Trần nối tiếng với các phim như Đoạt HồnÂm Mưu Giầy Cao Gót.