[Infographic] Các mốc thời gian của thế giới Marvel

Moveek 12:02 17/05/2012

Marvel vừa tung ra infographic thể hiện các sự kiện theo mốc thời gian của các sự kiện liên quan đến The Avengers.

Nhấn vào đây để xem ảnh lớn.