[Infographic] Các mốc thời gian của thế giới Marvel

Moveek · 12:02 17/05/2012 ·

Marvel vừa tung ra infographic thể hiện các sự kiện theo mốc thời gian của các sự kiện liên quan đến The Avengers.

Nhấn vào đây để xem ảnh lớn.