Infographic - Cuộc chiến doanh thu giữa DC và Marvel

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Theo các fan thì giữa DC và Marvel ai kiếm được nhiều tiền nhất?

Câu hỏi sẽ được giải đáp với infographic dưới đây:

Infographic được cập nhật đến năm 2012. Infographic tổng hợp mới sẽ có trong thời gian sớm nhất.