Lịch chiếu dự kiến chương trình phim khuyến mãi BHD Star Quang Trung

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Bạn có thể cập nhật lịch chiếu dự kiến của các phim theo tuần trong tháng xem phim miễn phí tại BHD Star Quang Trung tại đây:

Thời gian xem phim miễn phí đến cuối tháng 9.2015.

Xem lịch chiếu tại BHD Star Quang Trung tại đây.