Lịch sử 12,500 năm của Game of Thrones

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Quá khứ là 1 phần không thể tách rời và chính là những gì tạo nên chúng ta ngày nay. Mọi câu chuyện dù chưa kết thúc đều có khởi nguồn của nó và câu chuyện trong thế giới của Game of Thrones đã bắt đầu từ cách đây (thời điểm đang diễn ra trong phim) vào khoảng 12,500 năm.

Dưới đây là hình ảnh mô tả lại về diễn biến thời gian lịch sử của Game of Thrones do Hội Những Người Hâm Mộ Game of Thrones thực hiện:

Game of Thrones - Trò Chơi Vương Quyền chuẩn bị ra mắt season 6 vào 24.4.2016.

Nguồn: Hội Những Người Hâm Mộ Game of Thrones