Lionsgate chốt danh sách phim mới, có Escape Plan 2 và First Kill

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Hợp đồng mới đã được ký kết giữa Lionsgate và Grindstone Entertainment Group, trong đó có nhiều bộ phim mà khán giả đang mong đợi.

Hợp đồng mới đã được ký kết giữa Lionsgate và Grindstone Entertainment Group, trong đó có nhiều bộ phim mà khán giả đang mong đợi.

Trong số danh sách phim mới có:

  • Escape Plan 2 - Sylvester Stallone
  • First Kill - Bruce Willis và Hayden Christensen (dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào 21.7.2017)
  • John Travolta - Gotti
  • Unlocked - Noomi Rapace và Orland Bloom

Một số phim gần đây được Grindstone giới thiệu là:

  • After Math - Arnold Schwarzenegger
  • Heist - Robert De Niro
  • Imperium - Daniel Radcliff
  • Marauders - Bruce Willis

Nguồn: THR