Loạt phim ngắn về An Toàn Giao Thông

MarsLe · 21:40 23/12/2015 ·

Dự án 7 Film Fest 2015 do Báo Giao Thông và công ty TNHH HT Business phối hợp tổ chức dưới sự uỷ quyền của , Ủy Ban An Toàn Giao Thông. Trong số các phim tham gia, Moveek chọn giới thiệu đến các bạn 2 bộ phim mang tên Cẩn Thận Hơn và Ánh Sáng Lương Tâm.