Lời giải thích của Lex Luthor về Ác Quỷ đến từ bầu trời

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Nếu bạn đã xem Batman v Superman: Dawn of Justice thì hẳn sẽ nhớ về đoạn, "Ding ding ding ding..." và chắc rằng nhiều người sẽ không hiểu được ý nghĩa của đoạn này.

Và như 1 lời giải thích nửa úp nửa mở, hãng Warner Bros. đã cho đăng tải 1 đoạn clip bị cắt trong Dawn of Justice:

Với fan cứng của DC thì chắc hẳn bạn sẽ biết đây là ai nhưng còn những người không phải fan thì đây là lời giải thích về sự trỗi dậy sắp đến của loài ác quỷ mà Lex Luthor nhắc đến ở đoạn cuối phim.