Loki có thể sử dụng Mjolnir?

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Chỉ có những người xứng đáng mới có thể sử dụng Mjolnir.

Cho đến hiện tại, ngoài chủ nhân của Mjolnir - Thor thì có thêm The Vision có thể dễ dàng nhắc được búa của Thor. Và suýt chút nữa thì cả Captain America cũng nhắc được Mjolnir.

Và bạn đoán xem người nào có thể nhắc được Mjolnir nữa?