Marvel Studios tiết lộ kế hoạch sản xuất phim cho đến năm 2028

Tin tức · Minh Giang · · 0 · 0

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Businessweek, Chủ tịch của Marvel Studios, Kevin Feige đã tiết lộ rằng họ đã dự trù kế hoạch sản xuất phim siêu anh hùng CHO ĐẾN TẬN NĂM 2028!

Seriously? Marvel đi trước chúng ta những 14 năm! Một số bộ phim khác mà bạn muốn Marvel đưa ra là gì? Nhiều khả năng có thể là những phần khác của The Avengers hoặc Guardians of the Galaxy.