Men in Black trở lại nhưng thiếu vắng đặc vụ Smith

Tin tức · MarsLe · · 0 · 0

Đặc vụ J (Will Smith) đã được cho nghỉ hưu non trong khi Men in Black đang chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại. Đặc biệt để tránh khỏi lối mòn của việc thiếu hụt những ý tưởng mới, Men in Black lần này rất nhiều khả năng sẽ quay lại bản gốc của loạt phim.

Sony đang phát triển dự án reboot cho Men in Black và sẽ phát triển hẳn thì trilogy ngay từ đầu, chắc là để cố truyện liền mạch và hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, còn có thông tin rằng Sony đang muốn kết hợp giữa MIB và 21 Jump Street