Doanh thu của MGM tăng nhưng lợi nhuận giảm

Tin tức · Trish · · 0 · 0

Hôm thứ ba MGM báo cáo doanh thu tăng 26%, nhưng lợi nhuận giảm 60% trong quý II do chi phí liên quan đến việc mua lại Evolution Film & Tape, Epix và Big Fish Entertainment gần đây.

Hôm thứ ba MGM báo cáo doanh thu tăng 26%, nhưng lợi nhuận giảm 60% trong quý II do chi phí liên quan đến việc mua lại Evolution Film & Tape, Epix và Big Fish Entertainment gần đây.

Logo của hãng MGM

Doanh thu phát hành phim của studio tăng lên nhờ các bộ phim như Thần Chết (Death Wish)Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu. Phân khúc phim truyền hình của hãng cho thấy dòng tiền ấn tượng nhờ các chương trình như The Haindmaid's Tale Condor, Luis Miguel: La Serie Vikings, cùng với các chương trình thực tế như The VoiceSurvivor hiện tại đã đến mùa thứ 36.

Đối với mảng điện ảnh, doanh thu đã tăng lên nhờ Thần Chết ở thị trường quốc tế. Việc cấp phép truyền hình đã tăng lên do Spectre, Trước Ngày Em Đến Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu, và giải trí tại gia cũng tạo ra lợi nhuận từ Thần ChếtTomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu.

MGM vừa mới thành lập United Artists Digital Studios, đơn vị sản xuất hoặc đồng sản xuất Stargate Origins, #WarGames, Weekend at Bernie's The Baxters, loạt kịch bản đầu tiên cho LightWorkers Media, MGM's faith và nền tảng gia đình. MGM cho biết tổng doanh thu tăng từ $325 triệu từ quý 2 năm ngoái lên $408 triệu trong năm nay, nhưng chi phí tăng từ $272 triệu lên $374 triệu do công ty dự định phát triển. Lợi nhuận ròng là $156,6 triệu trong quý trước và $62,4 triệu trong cùng quý năm nay.

Nguồn: THR