Những điểm bạn có thể đã bỏ qua khi xem BvS lần đầu

Tin tức · Phan Duy Văn · · 0 · 0

Bạn tin rằng mình đã hiểu hết được những điều ảo diệu trong Batman v Superman: Dawn of Justice? Nhưng bạn đã nhầm rồi.

Bạn tin rằng mình đã hiểu hết được những điều ảo diệu trong Batman v Superman: Dawn of Justice? Nhưng bạn đã nhầm rồi.

(Nếu hình quá nhỏ, bạn hãy bấm vào hình để xem dễ hơn)

iTM5kW9

A2LeXw3

HHuA2gr

ggBTskp

FCDqZ9h

1SdM15UL

Giờ thì chắc bạn đã hiểu hơn về Dawn of Justice rồi đó.

Nguồn: Capekino 

Việt hóa: Ngân Long & Nhất Long