The Walking Dead Việt Nam Fanpage

Đây là Fanpage của thế giới TWD tại Việt Nam, cập nhật toàn bộ những thông tin liên quan đến phim, truyện, game, tiểu thuyết của TWD một cách chất lượng nhất

[Promo] The Walking Dead S06E13 – The Same Boat

Moveek 19:24 08/03/2016

Nhóm của Polly đã bắt được Carol cùng Maggie và muốn trao đổi anh chàng Primo ở bên trong. Nhưng có vẻ như thỏa thuận không thành công, Carol bị đưa đi đâu?