Thêm hình ảnh các autobot trong Transformers: Age of Extinction

Minh Giang · 10:09 13/05/2014 ·

Thêm hình ảnh về Optimus Prime and Bumblebee và trong Transformers: Age of Extinction

Phim sẽ công chiếu vào 27/6 sắp tới.