Thêm hình ảnh các autobot trong Transformers: Age of Extinction

Tin tức · Minh Giang · · 0 · 0

Thêm hình ảnh về Optimus Prime and Bumblebee và trong Transformers: Age of Extinction

Phim sẽ công chiếu vào 27/6 sắp tới.