Thiên Mệnh Anh Hùng tiếp tục tung ảnh cực đẹp

Tin tức · Moveek · · 0 · 0

<p>Bộ phim cổ trang Việt đang được rất nhiều khán giả trông chờ mới đây vừa tung thêm những hình ảnh mới.</p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin01.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin02.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /></div> <p><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin03.jpg" alt="" /></span></span></span><span style="font-style: italic;"><br /></span><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin07.jpg" alt="" /></p> <p>Hàng loạt hình ảnh đẹp mà rất Việt cộng thêm những màn võ thuật “cực chất” khiến nhiều người không khỏi ồ lên thích thú.</p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin04.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin06.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin08.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="width: 452px; height: 681px;" src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin09.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /><img style="width: 454px; height: 302px;" src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin10.jpg" alt="" /><br /><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><img style="width: 453px; height: 300px;" src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin05.jpg" alt="" /></span></span></span><br /><br /><img style="width: 453px; height: 679px;" src="http://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2011/12/18/111218cinebantin15.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: right;">Theo <em>Kênh 14</em></p>