Tranh cãi không ngừng về thiết kế poster phim

MarsLe · 14:07 03/10/2015 ·

Người ta cứ nói mãi về những poster phim, như thế nào là poster đẹp, hình ảnh rồi chữ viết ra sao,…Redditor “joinyouinthesun” lại suy nghĩ theo 1 chiều hướng đơn giản nhưng xem ra lại cực kỳ hấp dẫn đúng chất 1 bức tranh chưa đựng cả ngàn chữ viết.

Và dưới đây là 80 poster không có chữ viết nào do anh thực hiện, bạn có thể đoán được tên của bao nhiêu bộ phim?

Bạn đã đoán được bao nhiêu tên phim?