Danh sách thắng giải

# Tên tài khoản Họ và tên Số điện thoại Giải Ngày
1 hoanglan105 Nguyễn Hoàng Lan xxxxxxx2250 Voucher CGV 09/02/2017
2 772872106198566 Thanh Hà xxxxxx1058 Voucher CGV 09/02/2017
3 thanhtuyen0104 Thanhh Tuyền xxxxxxx5496 Voucher CGV 09/02/2017
4 Longqns xxxxxx8408 Voucher CGV - VIP 09/02/2017
5 duynguyen528 Hà Duy Nguyễn xxxxxxx5495 Voucher CGV 09/02/2017
6 261726750917049 Bùi Văn Đại xxxxxx9699 Voucher CGV 09/02/2017
7 466629707059145 Phạm Thị Ngọc Duyên xxxxxx0468 Voucher CGV 08/02/2017
8 t2hung235 Hung Tran Tuan xxxxxxx5454 Voucher CGV 07/02/2017
9 ctycpln19 Moc Hoa LE xxxxxx1979 Voucher CGV - VIP 07/02/2017
10 minhly xxxxxx5289 Voucher CGV 07/02/2017
11 Dotamhuy Huy Đỗ xxxxxxx7718 Voucher CGV 07/02/2017
12 ime.huy Đoàn Minh Huy xxxxxx4357 Voucher CGV - VIP 07/02/2017
13 nguyenthiynhu Nguyễn Thị Ý Như xxxxxxx2139 Voucher CGV 06/02/2017
14 760935960727339 Pi Pướng xxxxxxx3032 Voucher CGV 06/02/2017
15 duyle.98 xxxxxxx4615 Voucher CGV 06/02/2017
16 Garu3200 Hồ Quang Toàn xxxxxxx5267 Voucher CGV 06/02/2017
17 phuongtrinhfromsaigon xxxxxxx4088 Voucher CGV - VIP 06/02/2017
18 rungne Phương Đào xxxxxxx4006 Voucher CGV 06/02/2017
19 minhly xxxxxx5289 Voucher CGV 06/02/2017
20 Danghuy Huy Lê xxxxxx8574 Voucher CGV 06/02/2017
21 Khongnhi1102 Trung Nguyễn xxxxxxx6665 Voucher CGV 06/02/2017
22 Longqn Lê Thanh Long xxxxxxx9359 Voucher CGV - VIP 06/02/2017
23 Thaophuongg96 Thảo Phương xxxxxxx5525 Voucher CGV 05/02/2017
24 dem Đêm xxxxxxx2446 Voucher CGV 05/02/2017
25 Tuyentuyen xxxxxx0524 Voucher CGV 05/02/2017
26 Tructruc xxxxxx5132 Voucher CGV - VIP 05/02/2017
27 thaoquach_26895 XiangCao GuoChen xxxxxxx1446 Voucher CGV 05/02/2017
28 dvtd Dung Thuy xxxxxxx6712 Voucher CGV 05/02/2017
29 davidru2005 David Ru xxxxxx1909 Voucher CGV 05/02/2017
30 Han Trung Định xxxxxx2918 Voucher CGV - VIP 04/02/2017
31 1673459416 Hương Phan xxxxxxx9416 Voucher CGV 04/02/2017
32 davidru2005 David Ru xxxxxx1909 Voucher CGV 04/02/2017
33 Tathithuymy1991 My Ta xxxxxxx2492 Voucher CGV 04/02/2017
34 hoangphuc1996vip Phúc Hoàng Phúc Đôrêmon xxxxxxx0890 Voucher CGV 04/02/2017
35 TrinhNgan Trịnh Ngân xxxxxxx3771 Voucher CGV 04/02/2017
36 phulee16 xxxxxxx8152 Voucher CGV - VIP 03/02/2017
37 1269822269730779 Nhat Nguyen xxxxxx9369 Voucher CGV 03/02/2017
38 huyhieu95 xxxxxx9401 Voucher CGV 03/02/2017
39 Meomeomeo123 Hà Tú xxxxxxx7112 Voucher CGV - VIP 03/02/2017
40 Butchikim94 Mai Thị Hồng Vân xxxxxxx1266 Voucher CGV 03/02/2017
41 tuyethoahong15 xxxxxxx1049 Voucher CGV 03/02/2017
42 Thaophuongg96 Thảo Phương xxxxxxx5525 Voucher CGV 03/02/2017
43 2089813701244927 Tuyết Thu xxxxxx4473 Voucher CGV 03/02/2017
44 thanhly2806 Bé Mèo xxxxxx8569 Voucher CGV 03/02/2017
45 bohanhphi01 xxxxxx3086 Voucher CGV - VIP 03/02/2017
46 hiepsimu17 xxxxxxx4544 Voucher CGV - VIP 03/02/2017
47 tung90ht113 Đinh Quang Tùng xxxxxxx8400 Voucher CGV 02/02/2017
48 tuanle91 Lê Thanh Tuấn xxxxxxx5167 Voucher CGV 02/02/2017
49 minhchien Lê Minh Chiến xxxxxxx4047 Voucher CGV 02/02/2017
50 giau263 xxxxxx4263 Voucher CGV 02/02/2017
51 10208671269114780 Khue Tran xxxxxx3600 Voucher CGV - VIP 02/02/2017
52 To.thienanh Billy Ann xxxxxxx6234 Voucher CGV 02/02/2017
53 VNPlayboy Back Nart xxxxxx2258 Voucher CGV - VIP 01/02/2017
54 duyle.98er Lê Phan Anh Duy xxxxxx0071 Voucher CGV - VIP 01/02/2017
55 Hangle2407 Lê Nguyễn Thúy Hằng xxxxxxx0290 Voucher CGV 01/02/2017
56 HaoDoan Hào Đoàn xxxxxxx3135 Voucher CGV 31/01/2017
57 392998751048912 Minh Hiếu xxxxxxx6033 Voucher CGV 31/01/2017
58 haipro2870 Triệu Vũ xxxxxxx9448 Voucher CGV 31/01/2017
59 bhdstarcineplex Trần Lê Minh Hải xxxxxx8086 Voucher CGV 31/01/2017
60 haipro287 Hải Triệu xxxxxx8242 Voucher CGV 31/01/2017
61 lottecinema Tống Vũ Phác xxxxxx9336 Voucher CGV 31/01/2017
62 Phuongvan xxxxxx7499 Voucher CGV 31/01/2017
63 Hangle2407 Lê Nguyễn Thúy Hằng xxxxxxx0290 Voucher CGV 30/01/2017
64 VNPlayboy Back Nart xxxxxx2258 Voucher CGV 30/01/2017
65 Jungsoori xxxxxx7499 Voucher CGV 30/01/2017
66 diepdiep xxxxxx8841 Voucher CGV 30/01/2017
67 duongvoth1 Box Hiang xxxxxx4092 Voucher CGV 30/01/2017
68 sonofsea96 xxxxxxx6906 Voucher CGV 29/01/2017
69 tuhoang6969 xxxxxx0998 Voucher CGV 29/01/2017
70 392190231141873 Trần Minh Trí xxxxxx6044 Voucher CGV 29/01/2017
71 Tuyentuyen xxxxxx0524 Voucher CGV 29/01/2017
72 nho022 xxxxxxx9022 Voucher CGV 29/01/2017
73 BaoTranTanPhat Bảo Trân xxxxxx7383 Voucher CGV 29/01/2017
74 Phuongthao221 Thảo Hoàng xxxxxxx4667 Voucher CGV 29/01/2017
75 766274173528426 VTA xxxxxxx9796 Voucher CGV 29/01/2017
76 19051993 xxxxxxx1140 Voucher CGV - VIP 29/01/2017
77 729515980557079 Ngọc tỷtỷ xxxxxxx3443 Voucher CGV 28/01/2017
78 toan643 xxxxxx0643 Voucher CGV - VIP 28/01/2017
79 ngu348 xxxxxx9348 Voucher CGV 28/01/2017
80 trantran xxxxxxx2718 Voucher CGV 27/01/2017
81 729515980557079 Ngọc tỷtỷ xxxxxxx3443 Voucher CGV 27/01/2017
82 Minh2311 Meo Minh xxxxxx5299 Voucher CGV - VIP 27/01/2017
83 Manatran Mana Trần xxxxxx9930 Voucher CGV 27/01/2017
84 lamaro Tìm Lại Chính Mình xxxxxxx9899 Voucher CGV 26/01/2017
85 17054869 Dang Ngoc Hong xxxxxx0124 Voucher CGV 26/01/2017
86 Phamnhut Phạm Minh Nhựt xxxxxx6913 Voucher CGV 26/01/2017
87 nho022 xxxxxxx9022 Voucher CGV 25/01/2017
88 nhanhau3944363 Trần Nhân xxxxxx0698 Voucher CGV 25/01/2017
89 17054869 Dang Ngoc Hong xxxxxx0124 Voucher CGV - VIP 25/01/2017
90 lightsbee Nguyen Anh Duc xxxxxx5191 Voucher CGV 25/01/2017
91 Vuonglinh vuong linh xxxxxxx2255 Voucher CGV 25/01/2017
92 Duongvoth Hoàng Dương xxxxxx6834 Voucher CGV 25/01/2017
93 tam191 xxxxxxx8191 Voucher CGV 25/01/2017
94 st_dem xxxxxx9708 Voucher CGV 24/01/2017
95 dem Đêm xxxxxxx2446 Voucher CGV 24/01/2017
96 1302899619789469 Hiếu Chelsea xxxxxx5219 Voucher CGV 24/01/2017
97 1797893253794850 Hoàng Vương xxxxxx8035 Voucher CGV 24/01/2017
98 artfire xxxxxx7608 Voucher CGV - VIP 24/01/2017
99 vtvhoangtrieu Nguyễn Văn Triều xxxxxx2974 Voucher CGV 24/01/2017
100 hungvu xxxxxxx8673 Voucher CGV 23/01/2017
101 Tú Nguyễn Danh Nguyễn Danh Tú xxxxxxx6960 Voucher CGV 23/01/2017
102 KhoaScotl KhoaScotl xxxxxxx7083 Voucher CGV 23/01/2017
103 phonglong0396 Nguyễn Thanh Phong xxxxxxx1374 Voucher CGV 23/01/2017
104 alexrz996 Alex Mercer Nguyễn xxxxxx0585 Voucher CGV 23/01/2017
105 traitimbebong56 xxxxxx1198 Voucher CGV 22/01/2017
106 maingockim15 xxxxxxx2059 Voucher CGV 22/01/2017
107 yugiboy13 xxxxxx3120 Voucher CGV 22/01/2017
108 dem Đêm xxxxxxx2446 Voucher CGV 22/01/2017
109 1398374920206926 Châu Đặng xxxxxx1678 Voucher CGV 22/01/2017
110 hiepsimu17 xxxxxxx4544 Voucher CGV 22/01/2017
111 bohanhphi01 xxxxxx3086 Voucher CGV 22/01/2017
112 lechi623 xxxxxx5965 Voucher CGV 21/01/2017
113 1562365430459282 Ngochienpham Hana xxxxxx5126 Voucher CGV 21/01/2017
114 vtvhoangtrieu Nguyễn Văn Triều xxxxxx2974 Voucher CGV 21/01/2017
115 minh21 xxxxxxx9635 Voucher CGV 21/01/2017
116 phungphung xxxxxx8883 Voucher CGV - VIP 21/01/2017
117 1841349419486294 Tờ Rí xxxxxx4252 Voucher CGV 21/01/2017
118 997456880386144 Trần Thị Ngọc Hân xxxxxxx9833 Voucher CGV 20/01/2017
119 namvuviet Nam Vũ Việt xxxxxx3374 Voucher CGV 20/01/2017
120 1291020754295659 trần minh hoàng xxxxxxx6703 Voucher CGV 20/01/2017
121 691502384351770 Phương Thảo xxxxxxx1055 Voucher CGV 20/01/2017
122 phuga29 Phu Nguyen Minh xxxxxx7249 Voucher CGV 20/01/2017
123 minh21 xxxxxxx9635 Voucher CGV 20/01/2017
124 metonhu01 xxxxxxx2514 Voucher CGV 19/01/2017
125 thichihai16 xxxxxxx7245 Voucher CGV - VIP 19/01/2017
126 Duclong1 xxxxxx5982 Voucher CGV 19/01/2017
127 trangnhitai123 phạm thị quỳnh trang xxxxxxx7999 Voucher CGV - VIP 19/01/2017
128 tuhoang678 xxxxxxx7674 Voucher CGV - VIP 19/01/2017
129 nhannhi xxxxxx0046 Voucher CGV 19/01/2017
130 Doanky123 Vũ Kỳ Doãn xxxxxxx3998 Voucher CGV 19/01/2017
131 Tinhkute63 Đỗ Tĩnh xxxxxx4590 Voucher CGV 19/01/2017
132 shang25 hà sơn đông xxxxxxx9064 Voucher CGV 19/01/2017
133 socbay93 Lê Trọng Phú xxxxxxx0702 Voucher CGV 19/01/2017
134 Cuttynguyen Cutty Nguyen xxxxxx0522 Voucher CGV 19/01/2017
135 thiducbinh68 xxxxxxx3933 Voucher CGV 18/01/2017
136 shang25 hà sơn đông xxxxxxx9064 Voucher CGV - VIP 18/01/2017
137 luuquocbao211 Lưu Quốc Bảo xxxxxxx2016 Voucher CGV 18/01/2017
138 Garu3200 Hồ Quang Toàn xxxxxxx5267 Voucher CGV 18/01/2017
139 shunei xxxxxxx4734 Voucher CGV - VIP 18/01/2017
140 1836819953272368 Trần Tuấn xxxxxxx4521 Voucher CGV 18/01/2017
141 Junzipham Phạm Mỹ Hạnh xxxxxxx7012 Voucher CGV - VIP 17/01/2017
142 bohanhphi01 xxxxxx3086 Voucher CGV 17/01/2017
143 socbay93 Lê Trọng Phú xxxxxxx0702 Voucher CGV 17/01/2017
144 trangnhitai123 phạm thị quỳnh trang xxxxxxx7999 Voucher CGV 17/01/2017
145 myngan2511 An Mỹ Ngân xxxxxx1123 Voucher CGV 17/01/2017
146 0965072892 Balô Tím xxxxxx2892 Voucher CGV 17/01/2017
147 tuhoang678 xxxxxxx7674 Voucher CGV 17/01/2017
148 tuhoang456 xxxxxx7058 Voucher CGV 17/01/2017
149 tuhoang123 xxxxxxx8862 Voucher CGV - VIP 17/01/2017
150 chidohoang98 hoang khac tu xxxxxx8975 Voucher CGV 17/01/2017
151 Nhitu29 xxxxxxx8855 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
152 Nhakute63 Lam nhã xxxxxxx2365 Voucher CGV 16/01/2017
153 Quynhnhung Hoàng Nhung xxxxxx5011 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
154 Locdn97 Lộc Trần xxxxxx6772 Voucher CGV 16/01/2017
155 Tinhkute63 Đỗ Tĩnh xxxxxx4590 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
156 nhitu09 xxxxxxx7111 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
157 nhitu23 xxxxxxx4466 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
158 quynhnhi6920 Phan Thị Quỳnh Nhi xxxxxx4642 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
159 tuhoang456 xxxxxx7058 Voucher CGV 16/01/2017
160 chidohoang98 hoang khac tu xxxxxx8975 Voucher CGV - VIP 16/01/2017
161 tmt8896 Đậu Hủ Non xxxxxxx2389 Voucher CGV 16/01/2017
162 borin270196 xxxxxx8717 Voucher CGV - VIP 15/01/2017
163 tuhoang456 xxxxxx7058 Voucher CGV - VIP 15/01/2017
164 phuong_nguyen Phuong Nguyen xxxxxx8700 Voucher CGV - VIP 15/01/2017
165 yennhi11098 xxxxxx4976 Voucher CGV - VIP 15/01/2017
166 whynot2508 Trung Thành xxxxxx3023 Voucher CGV 15/01/2017
167 tuanbon97 xxxxxxx4626 Voucher CGV - VIP 14/01/2017
168 234414370333963 Jiao Jun Yan xxxxxxx0336 Voucher CGV 14/01/2017
169 Garu3200 Hồ Quang Toàn xxxxxxx5267 Voucher CGV - VIP 14/01/2017
170 tung6886 xxxxxx1380 Voucher CGV - VIP 14/01/2017
171 ticmiro phạm vương xxxxxx0520 Voucher CGV 14/01/2017
172 minh21999 Nguyen Minh xxxxxx2109 Voucher CGV 14/01/2017
173 01684610005 je xxxxxxx8445 Voucher CGV 14/01/2017
174 23091996 Lê Vân Anh xxxxxxx0198 Voucher CGV 14/01/2017
175 1910199623091996 Châu Lê xxxxxxx0005 Voucher CGV - VIP 14/01/2017
176 nen6886 Nguyễn Thị Nền xxxxxx5102 Voucher CGV - VIP 14/01/2017
177 minh21999 Nguyen Minh xxxxxx2109 Voucher CGV - VIP 13/01/2017
178 ticmiro phạm vương xxxxxx0520 Voucher CGV - VIP 13/01/2017
179 hieujaki Hieu Pham xxxxxxx3339 Voucher CGV - VIP 13/01/2017
180 ngan6886 nguyễn thị ngân xxxxxxx2211 Voucher CGV - VIP 13/01/2017
181 nen6886 Nguyễn Thị Nền xxxxxx5102 Voucher CGV - VIP 13/01/2017
182 hiepdk66 Mạnh Hiệp xxxxxxx2929 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
183 nen6886 Nguyễn Thị Nền xxxxxx5102 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
184 TkangEuro86 Nguyễn Chương Hữu Thắng xxxxxx8433 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
185 02011995 lê trân xxxxxxx9122 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
186 0905964252 Trí xxxxxxx9697 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
187 23091996 Lê Vân Anh xxxxxxx0198 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
188 1910199623091996 Châu Lê xxxxxxx0005 Voucher CGV - VIP 12/01/2017
189 phuong_nguyen Phuong Nguyen xxxxxx8700 Voucher CGV - VIP 11/01/2017
190 tidus293000 xxxxxx5977 Voucher CGV - VIP 11/01/2017
191 VietNguyen xxxxxx7902 Voucher CGV - VIP 10/01/2017
192 Miukim97 Biện Tuyền xxxxxxx1272 Voucher CGV - VIP 10/01/2017
193 CROZIA Huỳnh Nhật Thiên xxxxxxx8798 Voucher CGV - VIP 10/01/2017