Related Articles

[REVIEW] A-X-L Chú Chó Robot - Đáng lẽ đã có thể hay hơn

Đánh giá phim · LaRoma ·

A-X-L Chú Chó Robot đáng lẽ đã có thể hay hơn nếu được rót thêm vốn.

Community

Maii 5

Phim tạm, coi giải trí giết thời gian nói chung cũng được nhưng không đặc sắc lắm, nhiều phân đoạn hơi chán. Diễn xuất thường. Đáng lẽ đã có thể hay hơn vì dù sao cốt truyện cũng có phần tiềm năng, đáng tiếc là thể hiện không hấp dẫn.

LaRoma 7

Hồi ba bộ phim làm rất tốt đem lại khá nhiều cảm giác của Phần 2 Kẻ Huỷ Diệt. Ngoài ra Becky G cũng nhân tố rất đáng đồng tiền bát gạo và thời gian để theo dõi bộ phim này.