Related Articles

Hài Đỏ và 7 Chú Lùn - Câu chuyện Bạch Tuyết phiên bản hiện đại xuất hiện trong lễ Giáng Sinh

Tin điện ảnh · Maii ·

Hài Đỏ và 7 Chú Lùn sẽ mang đến phiên bản khác của Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn.

Community

Phi Thị Vinh 7

phim dành cho trẻ em thì có một số hình ảnh không phù hợp
dành cho người lớn thì chưa có nhiều tính hài hước lắm