Related Articles

[REVIEW] Xác Sống 32s (Virus-32)

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Xác Sống 32s (Virus-32) đủ kinh dị cho bạn xả stress cuối tuần.

Community

ericxu 2

Phim buồn ngủ lắm nhưng được mấy pha tạm ổn nên cho 2 điểm.