Starlight Hue

L3, Co.opmart Supermarket, 06 Tran Hung Dao Street, Hue City

Rạp dự kiến khai trương vào 1.6.2017