Đánh giá của LaRoma

LaRoma 6

Người Tuyết Bé Nhỏ tuy còn khá nhiều hạn chế về mặt nội dung và cách trình bày, vẫn đem lại nhiều giá trị để thưởng thức. Điều đặc biệt nhất bộ phim là việc humming của những chú người tuyết, một hành động của sự thông thái, khôn ngoan, có thể giúp giải quyết bất kì vấn đề gì nan giả. Tầm quan trọng của humming đã từng được một số nhà khoa học nghiên cứu và lí giải. Bộ phim sẽ hay hơn nhiều nếu sử dụng nhạc của Kid Cudi.