Đánh giá của Duy_Max

Duy_Max 9

Từ sau Hai Phượng tới giờ mình mới lại khen 1 phim Việt Nam. Phim làm quá tốt về mặt cảm xúc, có cười có khóc, nhiều đoạn rất cảm động. Hơn cả 1 bộ phim tình cảm hài, phim còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn phải nói là tuyệt vời, phái nói là hiện tại ngoài anh không ai diễn đạt được vai này như vậy.