Đánh giá của Đỗ Thị Quỳnh Như

Đỗ Thị Quỳnh Như 10

Một bộ phim thỏa mãn mong đợi phòng bán vé. Đủ kĩ xảo lôi cuốn người xem