Đánh giá của 2298732540183371

2298732540183371 1

Phim ăn theo hào quang của những tập trước, nội dung nhàm chán ko mới mẻ lặp đi lặp lại.