Đánh giá của ericxu

ericxu 10

phim hay tuy nhiên thì không phải dành cho tất cả mọi người, nhiều khúc khá khó hiểu nhưng đối với dạng phim art house thì đây là phim đỉnh rồi.