Đánh giá của Genis

Genis 9

Dù không phải kinh dị nhưng mình thật sự sợ khi xem phim này. Từ đầu đến cuối gần như chỉ thấy sự tuyệt vọng, lo lắng và căng thẳng. Không khí nặng trịch bao trùm lên cả bộ phim, bọn khủng bố sẵn sàng nã đạn đến chết vào bất kỳ ai trước mặt chúng. Phim cho cảm giác chân thực giống như mình cũng là một trong số những nạn nhân của cuộc thảm sát ấy.