Đánh giá của ericxu

ericxu 6

Phim xem cũng được, nhiều khúc hơi quá dài dòng nhưng những phân cảnh máu me thì phim làm cũng khá là tới, đoạn kết có thể không như mong đợi nhưng tổng thể thì bộ phim cũng ổn để giải trí.