Đánh giá của LaRoma

LaRoma 6

Không phải là một phim đáng coi nếu bạn là một người xem khó tính. kể cả với việc bạn là người hâm mộ của franchise này thì
bộ phim vẫn khá an toàn trong khâu kịch bản dẫu cho có một số thay đổi nhỏ nhằm làm các tình huống phù hợp hơn.