Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 6

Được cái màu mè đánh đấm. Coi giải trí thì ok. Nhưng tình tiết dễ đoán, cũng không có giá trị quá sâu. Thêm cái kết nhẹ nhàng quá, không cân được với những cảnh quay trước. Hoặc có thể nằm ở việc kết nối trong phân đoạn chính bị rời rạc khiến cho phim mất hiệu ứng cộng dồn. Một kết thúc mở nhưng không ngọt...