Đánh giá của Giangbuidt

Giangbuidt 10

Phim rất rất hài, nhắng, trẩu
Phim hay nhất của vũ trụ DC
Cx là phim sah hài hước nhất từ trc đến giờ